Posts Tagged مسایل اجتماعی مهاجرت

آوازهایی از شرق و غرب

چند روز پیش اتفاق جالبی برایم افتاد و حرف هایی شنیدم که تصور کردم احتمالاً شنیدنش و تفسیر من از آن برای شما هم نباید خالی از لطف باشد چرا که به احساس و درک بسیاری از اینوری آبی ها و آنور آبی ها از شرایط زندگی طرف های مقابلشان مربوط می شود و می […]

, , , , , , , ,

No Comments

مهاجرت آری یا نه؟

«کانادا چطوره؟ خوبه ؟ بیایم نیایم چی کار کنیم؟» این سوالیست که تقریباً از تمام مهاجران مقیم کانادا پرسیده می شود سوالی که پاسخ دادن به آن تقریباً محال است زیرا هر کس تجربیات، سلایق، انگیزه ها و دیدگاه های خاص خود را برای زندگی و به تبع آن مهاجرت دارد و نمی توان برای […]

, , , , ,

No Comments

از صفر شروع کردن

این یک نکته کوتاه در خصوص مهاجرت است. وقتی شما به کشور کانادا مهاجرت می کنید، به نوعی همه چیز را از صفر شروع خواهید کرد. محیطی که در آن قرار دارید، محیطی کاملا متفاوت با آنچه است که پیش از آن تجربه کرده اید. خیابان ها متفاوتند. اسامی متفاوتند. آدم ها متفاوتند. غذاها، قوانین، […]

, , ,

No Comments