Posts Tagged مسایل اجتماعی کانادا

شپش

با عرض سلام از عنوان مطلب تعجب نکنید ! درست خواندید: شپش! Head Lice همان جانور یا حشره ای که ما سعی می کنیم در باره اش صحبت نکنیم و عادت کرده ایم صورت مسئله را پاک کنیم و عوض آنکه برای دفع آن اقدام کنیم و به مدرسه و خانم معلم خبر بدهیم تا […]

, , , , , , , , , , , ,

No Comments

آب باریکه و رابطه پدر فرزندی

با عرض سلام جوان که بودم یادم هست که بزرگتر ها دایماً نصیحت و تکرار می کردند که باباجان درست را بخوان و یک شغل دولتی بگیر که بعد از باز نشستگی و تا آخر عمر آب باریکه ای داشته باشی و خیالت راحت باشد. منظورشان از آب باریکه حقوق بازنشستگی بود که آن موقع […]

, , , , , , , ,

No Comments

سازمان های امور خیریه در کانادا

در کانادا سازمان های امور خیریه Charity متعددی فعالیت می کنند. بسیاری از این سازمان ها ریشه مذهبی دارند و وابسته به گروه های مسلمان، کلیمی، مسیحی و غیره هستند. برخی از این سازمان ها هم ریشه مذهبی ندارند. برای آن که یک سازمان، خیریه محسوب شود لازم است به تایید اداره مالیات کانادا Canada […]

, , , , , , , , , , ,

No Comments