Posts Tagged مسجد در کانادا

این تصویر مسجد در کجاست؟

در زیر تصویر یک مسجد را برروی یک دیوار می بینید. البته اگر کمی دقت کنید می بینید که در این مکان گوشت حلال Halal Meat و غذای منطقه خاورمیانه  Middle Eastern Food هم عرضه می شود. کمی آن طرف تر هم تابلوی خیابان مریلند Maryland St را هم می شود دید. حال با این […]

, , , , , , , , , ,

No Comments