Posts Tagged مشکلات تازه مهاجران

این بار شما نویسنده مهاجران کانادا باشید!

همه ما بارها و بارها در مورد سختی ها و مشکلات مهاجرت شنیده ایم. واژه های تکراری کاریابی، زبان و غربت را دیگر حفظ شده ایم و به دنبال راهکارهایی برای کاهش این معضلات بوده و هستیم اما به راستی مشکلات مهاجرت به همین ها ختم می شوند؟ اگرچه کاریابی بی شک بزرگ ترین معضل […]

, , , , , , , ,

No Comments

خوش آمدی مهاجر – قصه اول

قصه گویی تازه آغاز شده این بار اما از دریچه ای دیگر و در جایی دیگر از این کره خاکی چراکه بالاخره پس از سال ها انتظار و تحمل چند ماه پر استرس و پر مشغله و چندین ساعت پرواز خسته کننده، سایه شهری از شهرهای کانادا از دور نمایان می شود. دل توی دلت […]

, , , , , , , ,

No Comments

از صفر شروع کردن

این یک نکته کوتاه در خصوص مهاجرت است. وقتی شما به کشور کانادا مهاجرت می کنید، به نوعی همه چیز را از صفر شروع خواهید کرد. محیطی که در آن قرار دارید، محیطی کاملا متفاوت با آنچه است که پیش از آن تجربه کرده اید. خیابان ها متفاوتند. اسامی متفاوتند. آدم ها متفاوتند. غذاها، قوانین، […]

, , ,

No Comments