Posts Tagged مطلب طنز

در کانادا یکشنبه ها تعطیل نیست

بنده مثل اکثر خوانندگان خوب “مهاجران کانادا” سالها ساکن کشور عزیزمان ایران بوده ام (منظورم این نیست که خودم خوبم. منظورم این است که شما خوبید و من ساکن ایران بودم. یا یک چیزی در همین مایه ها!!). از همان موقع که توانستم روزهای هفته را بشناسم یک روز به نام روز تعطیل به من […]

, , ,

No Comments