Posts Tagged منابع آنلاین

کتاب ها و منابع آنلاین برای آموزش زبان کودکان

یکی از خوانندگان عزیز وب سایت “مهاجران کانادا” مدت ها پیش از بنده خواستند که منابعی آنلاین برای آموزش زبان کودکان معرفی کنم. بخصوص ایشان درباره مجلات و کتاب های کودک آنلاین سوال کرده بودند. من مدتی در این باره تحقیق کردم. اگر کمی در اینترنت جستجو کنید قطعاً با هزاران وب سایت مواجه خواهید […]

, , , ,

No Comments