Posts Tagged مناطق حفاظت شده

پارک ملی پوینت پیلی

با عرض سلام پارک ملی پوینت پیلی Point Pelee یکی از ۴۲ پارک ملی کاناداست که در جنوبی ترین نقطه خاک اصلی این کشور Main Land قرار دارد و ازین بابت مشهور است . گفتم خاک اصلی یا سرزمین مادر چون چند تا جزیره کوچک هم هستند که پایین تر از این پارک قرار دارند […]

, , , , , ,

No Comments