Posts Tagged مهاجرت به مانیتوبا

مهاجرت کشاورزان جوان به استان منیتوبا کانادا

همان طور که قبلا در دو نوشته مهاجرت تجاری و مهاجرت متخصصین به استان منیتوبا Manitoba کانادا ذکر شد، روش های مختلفی برای مهاجرت به این استان و شروع زندگی نوین وجود دارد. در این نوشته به معرفی یک روش خاص مهاجرتی با عنوان مهاجرت کشاورزان جوان Young Farmer Nominee Program می پردازم. این روش […]

, , , , , , , , , , , ,

No Comments

مهاجرت تجاری به استان منیتوبا کانادا

استان منیتوبا در مرکز کشور کانادا یکی از استان های بسیار فعال در پذیرش مهاجر است. برای مثال در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۱۳۰۰۰ نفر به این استان مهاجرت کردند. آمار نشان می دهد که روند مهاجرت به این استان مرتب در حال افزایش است به طوری که وینی پگ Winnipeg مرکز استان منیتوبا در […]

, , , , , , , ,

No Comments

خداحافظ وینی پگ خداحافظ مانیتوبا

این نوشته در ادامه دو مطلب زیر آمده است: سفرنامه وینی پگ مرکز استان مانیتوبا مردم خوب وینی پگ سفر چهار روزه بنده و همسرم به شهر زیبای وینی پگ Winnipeg واقع در استان صدهزار دریاچه مانیتوبا Manitoba به پایان رسید. خوشبختانه این سفر از نظر تجاری بسیار پربار بود و از سوی دیگر فرصتی […]

, , , , , , ,

No Comments

دانشگاه وینی پگ استان مانیتوبا The University of Winnipeg

چندی پیش مطلبی منتشر کردم به نام “فهرست بهترین دانشگاه های کانادا” در این نوشته نام ۱۳ دانشگاه کانادا آمده است که در زمینه کارهای تحقیقاتی به یکدیگر پیوسته اند و از این حیث در صدر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کانادا قرار دارند. لازم است خاطر نشان کنم، مطلب مذکور به معنای آن […]

, , , , , , , , , , ,

No Comments