Posts Tagged مهاجرت خویشاوندان

حداقل درآمد لازم برای مهاجرت خویشاوندی در سال ۲۰۱۱

یکی از روش های مهاجرت به کانادا، مهاجرت از روش خویشاوندی Family Class/Sponsorship است. اگر با این روش آشنا نیستید پیش از مطالعه نوشته حاضر به مطلب زیر مراجعه فرمایید: مهاجرت خویشاوندی فرد اسپانسر Sponsor در روش خویشاوندی باید شرایط خاصی را داشته باشد. از جمله این شرایط حداقل درآمد سالیانه این فرد است. در […]

, , , , , , ,

No Comments

مهاجرت به روش خویشاوندی Sponsorship

هر سال حدود یک چهارم مهاجران کانادا از روش خویشاوندی Sponsoring a Family Member به کانادا مهاجرت می کنند. در این روش یکی از اهالی خانواده قبلا در کانادا مستقر است و اقامت دائم یا تابعیت کانادا دارد. وی در صورت داشتن رابطه خانوادگی نزدیک و همین طور سایر شرایط از جمله وضعیت مالی مناسب […]

, , , , , , , , , , , , , ,

No Comments

اسپانسر برادر و خواهر برای مهاجرت به کانادا

مهاجرت خویشاوندی Sponsoring a Family Member یکی از روش های مهاجرتی به کاناداست. هر سال حدود یک چهارم کسانی که به کانادا مهاجرت می کنند از این روش وارد کانادا می شوند. در این روش فردی که قبلا مقیم یا تابع کاناداست یک یا چند تن از خویشاوندان خود را با حمایت مالی Sponsorship (اسپانسرشیپ) […]

, , , , , , , , ,

No Comments