Posts Tagged مهاجرت دکتران داروساز

دکترهای داروساز سریعتر!

تا امروز بیش از ۶۰ درصد ظرفیت ۱۲ ماهه گروه داروسازان تکمیل شده است. اگر قصد اقدام در این گروه را دارید هر چه سریعتر اقدام کنید چرا که ممکن است ظرفیت این گروه تا دو الی سه ماه دیگر تکمیل شود. برای توضیحات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید. خبر داغ – وضعیت ظرفیت […]

, , ,

No Comments