Posts Tagged مواد خوراکی آماده

غذای رستوران کانادایی

در این نوشته دو تصویر از غذایی به نام Hot Beef Sandwich (ساندویچ گرم گوشت گوساله) را می بینید. اصل این غذا که توسط یک رستوران کانادایی تهیه شده، گوشت پخته شده گوساله است که در میان دو نان تست قرار داده شده. روی نان ها، آب گوشت غلیظ Gravy می ریزند. در کنار ساندویچ […]

, , , , , , , , ,

No Comments