Posts Tagged موانع مهاجرت

رد شدن پرونده مهاجرت به خاطر برگ پاسپورت

من به واسطه شغلم اگر فرصتی دست بدهد در دادگاه های مهاجرتی به صورت حضوری شرکت می کنم. در کنار شرکت حضوری، مرتب گزارش های دادگاه ها و بخصوص نظر قضات را مطالعه می کنم. این مسأله باعث می شود به قول معروف ته خط را ببینم. به نظر من ته خط پر کردن فرم […]

, , , , , , , ,

No Comments

مهاجرت به کانادا – ممنوعیت ورود

بیشتر افراد وقتی به مهاجرت به کانادا می اندیشند تنها در فکر انتخاب روش مهاجرت، تهیه مدارک لازم و مسایل بعد از ورود به کانادا و زندگی در کانادا هستند. متاسفانه نکته ای که خیلی ها فراموش می کنند این است که هر کسی اجازه ورود به کانادا ندارد. در این نوشته به اختصار درباره […]

, , , , , , ,

No Comments