Posts Tagged موسسه آلزایمر کانادا

شیوع آلزایمر در کانادا

جامعه کانادا روز به روز به سمت کهنسالی پیش می رود. به عبارت دیگر تعداد افراد کهنسال در این جامعه رو به افزایش است. یکی از عوارض کهنسالی بیماری هایی نظیر آلزایمر Alzheimer و زوال عقل Dementia است. بنا به گزارش خبرگزاری کانادا Canada Broadcasting Company یا CBC در حال حاضر هر ۵ دقیقه یک […]

, , , ,

No Comments