Posts Tagged موفقیت

راهنمای کاریابی در کانادا – مصاحبه حضوری اول

این نوشته در ادامه سلسله مقالات کاریابی در کانادا آمده است. همان طور که در مطالب قبلی آمد بعد از ارسال رزومه یا تماس مستقیم با کارفرما ممکن است به صورت تلفنی مصاحبه شوید. مصاحبه تلفنی همیشگی نیست ولی به هر حال احتمال آن وجود دارد. بعد از آنکه کارفرما در پی مرور رزومه یا […]

, , , , , , , , , , , , ,

No Comments

رمز موفقیت مهاجر

این نوشته را بر اساس تجربیات شخصی خود و به عنوان کسی می نویسم که بیش از هشت سال است خارج از ایران زندگی می کند و از این هشت سال و اندی، شش سال و اندی از آن را در کانادا گذرانده است. بدیهی است دیگران می توانند نظر متفاوتی با بنده داشته باشند. […]

, , ,

No Comments