Posts Tagged نتیجه کار موقت در کانادا

مهاجرت به کانادا از روش تجربه کانادایی Canadian Experience Class

تجربه کانادایی Canadian Experience روش جدید مهاجرت به کاناداست. کسانی می توانند از این روش برای مهاجرت به کانادا اقدام کنند که قصد زندگی در استان کبک را نداشته باشند و دارای یکی از شرایط زیر باشند. حداقل دو سال با ویزای موقت کار در کانادا کار کرده باشند از یکی از کالج ها یا […]

, , , ,

No Comments