Posts Tagged نزول

نزولخواری قانونی

بر همه عزیزان خواننده واضح و مبرهن است که نزولخواری در فرهنگ ما امری ناپسند به حساب می آید و نوعی سوء استفاده از شرایط اقتصادی افراد مستاصل و محتاج به پول محسوب می شود. در کانادا قضیه این طور نیست. حداقل از نظر قانونی فعالیت نزولخواران بلامانع است. این فعالیت معمولا در قالب دو […]

, , ,

No Comments