Posts Tagged نویسنده

این بار شما نویسنده مهاجران کانادا باشید!

همه ما بارها و بارها در مورد سختی ها و مشکلات مهاجرت شنیده ایم. واژه های تکراری کاریابی، زبان و غربت را دیگر حفظ شده ایم و به دنبال راهکارهایی برای کاهش این معضلات بوده و هستیم اما به راستی مشکلات مهاجرت به همین ها ختم می شوند؟ اگرچه کاریابی بی شک بزرگ ترین معضل […]

, , , , , , , ,

No Comments

ستونی در مجله معتبر Canadian Immigrant

در کانادا بیشتر مردم، اغلب کارهای منزل را خودشان انجام می دهند. مثلا خودشان چمن هایشان را می زنند؛ خودشان دیوارها را رنگ می کنند؛ خودشان درختها را هرس می کنند؛ خودشان بعضی کارهای تعمیراتی منزل را انجام می دهند و غیره. بعضی ها حتی خودشان کابینت آشپزخانه نصب می کنند یا کارهایی از این […]

, , , , ,

No Comments