Posts Tagged هزینه های مهاجرت

افزایش هزینه مهاجرت به کبک

دولت کبک قصد دارد از ابتدای سال ۲۰۱۱ میلادی برابر یازدهم دی ماه ۱۳۸۹ هزینه های مهاجرت به این استان را افزایش دهد. این افزایش تنها در مرحله دریافت مجوزها از کبک است و برروی هزینه های دولت فدرال تأثیری ندارد. در زیر هزینه های موجود (یعنی تا پایان سال ۲۰۱۰) و هزینه های آتی […]

, , ,

No Comments

هزینه های مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا هزینه برمی دارد. علاوه بر مبالغی که به وکیل خود می پردازید و همین طور هزینه های آزمایشات پزشکی، سفرهای احتمالی برای شرکت در مصاحبه و سایر هزینه ها، لازم است مبالغی را هم برای بررسی پرونده و نیز ورود به کانادا بپردازید. فهرست زیر این مبالغ را نشان می دهد. سعی […]

, , , , , , ,

No Comments