Posts Tagged هلووین

ارواح به شهر هجوم می آورند

جشن هالووین (هلووین) Halloween آخر ماه اکتبر یعنی حدود دو هفته پس از نوشتن این مطلب برگزار می شود. فروشگاه ها برای این جشن انواع و اقسام لباس های بالماسکه و تزئینات بیرون و درون خانه و همین طور شکلات و شیرینی  و کدوی تنبل Pumpkin می فروشند. امروز که از کنار یک فروشگاه مزرعه […]

, ,

No Comments