Posts Tagged همسایه

عمو جمشید خانهای کانادایی

سلام عرض می کنم از پریروز بارش برف شروع شده است معمولا طوفانهای شرق امریکا روی منطقه ما که چاتام کنت باشد Chatham-Kent  و مرکز آن شهر چاتام تاثیر می گذارد و این اثر گذاری کار خودش را کرد و برف باریدن گرفت از شب تا صبح حدود ۲۵ سانتیمتر روی زمین نشست و دیروز […]

, , , , , ,

No Comments