Posts Tagged همسایه کانادایی

من چه احمق بودم

با عرض سلام از امروز عصر (سه شنبه) برف باریدن گرفت و تا الان که ساعت ۹/۵ شب است بیش از ۱۵ سانتیمتر نشسته است. من در اتاق گرم نشسته بودم و ضمن لذت بردن از تماشای بارش در این فکر که فردا چه خاکی که نه چه برفی بر سرم بریزم و این همه […]

, , , , , ,

No Comments