Posts Tagged همسر

تعریف شریک زندگی در مهاجرت به کانادا

هنگام مهاجرت به کانادا شریک زندگی به یکی از دو مورد زیر اشاره دارد. Common-law Partner: کسی که با وی حداقل یک سال زیر یک سقف زندگی کرده اید و در این مدت با هم روابط زناشوئی داشته اید. Conjugal Partner: کسی که حداقل یک سال با وی روابط زناشوئی داشته اید ولی بنا به […]

, , , , ,

No Comments

داشتن همسر و مهاجرت به کانادا

قوانین و آئین نامه های مهاجرتی کانادا تفاوت خاصی بین افراد مجرد و متأهل قائل نشده اند؛ اما در دو گروه خاص از مهاجران، داشتن همسر هنگام مهاجرت به کانادا می تواند نقش مهمی ایفا کند. این دو گروه عبارتند از: افراد ماهر (متخصصین) افراد خوداشتغال (هنرمندان، کشاورزان و ورزشکاران) در ادامه در این باره […]

, , , ,

No Comments