Posts Tagged وبلاگ مهاجرت

سیاست های نوین، خدمات بهتر

سلام بر همه خوانندگان محترم وبلاگ “مهاجرت به کانادا” بنده به منظور بهبود کیفیت وبلاگ و همین طور یک دست کردن روابط نگارنده با تمامی خوانندگان محترم لازم می دانم چند نکته را از این پس به عنوان سیاست های وبلاگ در نظر بگیرم. بدیهی است که ممکن است این سیاست ها در آینده تغییر […]

, , , , , ,

No Comments