Posts Tagged وضعیت آب و هوای تورنتو

بهار در زمستان

می گفتند و می گویند و شنیده ایم و شنیده اید که هوای کانادا بس ناجوانمردانه سرد است. از این رهگذر دوستان و آشنایان همیشه نگران سلامتی ما هستند و در هر تماس تلفنی و اسکایپی و ایمیلی نیست که از حال و روزمان در این اولین زمستان کانادایی نپرسند؟ هر چه هم ما بگوییم […]

, , , , , ,

No Comments