Posts Tagged ویندزور

غذای عربی در شهر ویندزور

من به واسطه کار و نیز نزدیک بودن شهر ویندزور Windsor به محل زندگی مان چتم Chatham مرتب به آنجا سفر می کنم. این سفرها همیشه یک روزه یا بهتر عرض کنم چند ساعته هستند و معمولاً در پی برگزاری یک یا دو جلسه کاری، تمام می شوند. خاتمه این سفرها معمولا خیلی خوشمزه است […]

, , , , , , ,

No Comments

یک محله زیبا در شهر ویندزور انتاریو

دیروز برای شرکت در یک جلسه کاری به شهر ویندزور Windsor مستقر در جنوب غربی استان انتاریو Ontario مسافرتی چند ساعته کردیم. بعد از پایان جلسه به دنبال پمپ بنزین وارد یکی از خیابان های فرعی شدیم که مسیرمان را عوض کنیم اما با منظره ای متفاوت مواجه شدیم. محله ای پر از منازل بزرگ […]

, , , , , , , , , ,

No Comments