Posts Tagged پاییز در کانادا

یک تصویر از پاییز چتم

دیروز نزدیک غروب برای عکس گرفتن از کلاغ های چتم Chatham که هر سال این موقع به شهر ما مهاجرت می کنند به پارک پشت منزلمان رفتیم. در راه برگشت، همسرم پیشنهاد داد از منظره زیر عکس بگیرم. حیفم آمد این عکس را با شما به اشتراک نگذارم. در این عکس نمایی از درختان افرا […]

, , , , , , , , , ,

No Comments

هوا بس ناجوانمردانه سرد است

فرض بنده بر این است که هر مهاجر کانادا می داند که به کشوری سردسیر مهاجرت می کند. با این حال چندین سوال ذهن افراد ساکن خارج از کانادا را به خود مشغول می کند. برای مثال وقتی می گوییم هوا سرد است چقدر سرد است؟ چند ماه سال برف می آید؟ چند ماه از […]

, , , , , , ,

No Comments