Posts Tagged پرستار خانگی

مهاجرت به کانادا از روش پرستار خانگی

بند دوم آئین نامه های مهاجرت و حمایت از پناهندگان کانادا Immigration and Refugee Protection Regulations در تعریف پرستار خانگی live-in caregiver کسی را در این دسته قرار می دهد که مسؤول نگهداری کودکان، افراد مسن، یا افراد معلول است. پرستار خانگی لازم است در همان محلی یا بهتر بگویم منزلی زندگی کند که مشتری […]

, , , ,

No Comments

انواع روش های مهاجرت به کانادا

اغلب کسانی که به کانادا مهاجرت می کنند از روش نیروی کار ماهر یا به عبارتی متخصصین Federal Skilled Worker Class اقدام می نمایند؛ ولی حقیقت آن است که روش های مهاجرت به کانادا بسیار متنوع است. شما بسته به شرایط شخصی خود می توانید یکی از این روش ها را انتخاب و برای مهاجرت […]

, , , , , , , , , , , , , , ,

No Comments

قوانین جدید برای پرستاران خانگی

وزارت تابعیت و مهاجرت کانادا CIC طی گزارشی خبری توسط وزیر تابعیت و مهاجرت آقای جیسون کنی اعلام کرد که از این پس تسهیلات زیر در خصوص پرستاران خانگی اعمال خواهد شد. این افراد هنگام اقدام برای دریافت اقامت دائم کانادا نیازی به انجام مجدد آزمایشات پزشکی ندارند بخشی از ساعاتی که این افراد اضافه […]

, , , ,

No Comments