Posts Tagged پرسش تصویری

پاسخ پرسش تصویری اینجا به چه کار می آید

یکی دو روز پیش پرسشی تصویری در خصوص یک مکان منتشر کردم [لینک].  در زیر بار دیگر تصویر این پرسش را منتشر می کنم. دو نفر از عزیزان پاسخ دادند که اینجا ممکن است زمین گلف باشد: NoOshin Farzad باید عرض کنم که پاسخ ایشان به واقعیت بسیار نزدیک بود. البته یک زمین گلف واقعی […]

, , , ,

No Comments

پرسش تصویری – اینجا به چه کار می آید؟

نکته: برای دیدن پاسخ این پرسش اینجا کلیک کنید. فکر می کنید تصویر زیر مربوط به چه کاری باشد؟ تصویر را در شهر محل زندگی خود، چتم Chatham گرفته ایم. حدس بزنید منظره مقابل تصویر (یعنی زمین آن ور جاده) برای چه منظور استفاده می شود؟ لطفاً پاسخ های خود را به صورت یک نظر […]

, , ,

No Comments

این تصویر مسجد در کجاست؟

در زیر تصویر یک مسجد را برروی یک دیوار می بینید. البته اگر کمی دقت کنید می بینید که در این مکان گوشت حلال Halal Meat و غذای منطقه خاورمیانه  Middle Eastern Food هم عرضه می شود. کمی آن طرف تر هم تابلوی خیابان مریلند Maryland St را هم می شود دید. حال با این […]

, , , , , , , , , ,

No Comments