Posts Tagged پیدا کردن کار

راهنمای کاریابی در کانادا – مصاحبه حضوری دوم و سوم

این نوشته در ادامه نوشته “راهنمای کاریابی در کانادا – مصاحبه حضوری اول” از مجموعه “کاریابی در کانادا” آمده است. بعضی اوقات ممکن است کارفرما هنگام مصاحبه حضوری اول بیش از یک نفر را مناسب شغل مورد نظر بیابد. در این صورت این افراد را به یک مصاحبه دیگر دعوت می کند. حتی به ندرت […]

, , , , , , , , , , ,

No Comments

راهنمای کاریابی در کانادا – ویژگی های شغلی

این نوشته یکی از مطالب سلسله مقالات “راهنمای کاریابی در کانادا” است [لینک].  پیش از مطالعه این مطلب پیشنهاد می شود، نوشته زیر را از مجموعه مذکور مطالعه فرمایید: راهنمای کاریابی در کانادا – مقدمه ای بر روزمه نویسی ویژگی های شغلی Career Profile چیست؟ ویژگی های شغلی Career Profile جزوه ای است شما را […]

, , , , , , , , , ,

No Comments