Posts Tagged پیدا کردن کد پستی

کد پستی و صندوق پستی

کد پستی Postal Code در کانادا از ترکیب ۶ کاراکتر(حرف یا رقم) تشکیل می شود که فرم کلی آن X1X 1X1 است. به جای حرف X یکی از حروف الفبا قرار می گیرد و به جای عدد ۱ یکی از اعداد صفر تا ۹٫ بین کاراکتر سوم و چهارم همیشه فاصله وجود دارد. معمولا سه […]

, , , ,

No Comments