Posts Tagged کارآفرینان

مهاجرت به کانادا از روش تجاری Business Class Immigration

از جمله روش های مهاجرت به کانادا از طریق فدرال روش، Business Class یا مهاجرت به روش تجاری است. این روش برای کسانی در نظر گرفته شده است که صاحبان فعالیت های تجاری هستند و یا آنکه هنگام ورود به کانادا بدون نیاز به کار برای شرکت های کانادایی می توانند خود روی پایشان بایستند. […]

, , , , , , , , ,

No Comments