Posts Tagged کار نیمه وقت

انواع روش های استخدام در کانادا

در کانادا به روش های مختلفی ممکن است استخدام شوید. هر کدام از این روش ها اصطلاحات خود را دارند. در زیر برخی از این اصطلاحات را شرح می دهم. استخدام تمام وقت Full-time در مقابل پاره وقت Part-time استخدام تمام وقت یا Full-time به معنای آن است که شما حداقل ۳۷ ساعت و نیم […]

, , , , , , , , , , ,

No Comments