Posts Tagged کنسولگری ایران در کانادا

سفارت ایران در کانادا

ایرانیان ساکن کانادا به رقم زندگی در این کشور، کم و بیش نیازمند ارتباط با ایران و سفارت ایران می شوند. برخی امور که هر از چندگاه گریبان ایرانیان ساکن کانادا را می گیرد شامل موارد زیر است: تعویض، تمدید و سایر امور مربوط به گذرنامه (نظیر مهر خروج مکرر) صدور شناسنامه ایرانی برای کودکان […]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No Comments