Posts Tagged گل در کانادا

این دفعه نوبت منست

با عرض سلام تا حالا چند مرتبه ست که مهندس پارسای سوال طرح کرده و مسابقه ی هوش ترتیب داده. این دفعه نوبت منست که یک مسابقه بگذارم. بفرمایید اسم این گل چیست که در این برف و بوران و سرما و یخبندان تازه غنچه داده است؟ یک هفته فرصت پاسخگویی دارید. بعد از آن […]

, , ,

No Comments