Posts Tagged گمرک

در گمرک قسمت بار چه گذشت

این مطلب در ادامه مطلب “به سلامتی وارد کانادا شدید” آمده است. با سلام  . چند روز از ورودتان گذشته خستگی را در کرده  و بعد از پی گیری در جریان رسیدن بار های فریت شده قرار گرفته اید و …. همانطور که قبلا نوشتم آنچه را که برای تحویل بارها یم بر من گذشت نقل […]

, ,

No Comments