Posts Tagged chamber of commerce

زبان فرانسه برای مهاجرت به کانادا

اگر هنگام پر کردن فرم های مهاجرت مدعی شده اید که به زبان فرانسه تسلط دارید، لازم است مدارکی ارائه دهید که ادعای شما را اثبات کنند. بهترین مدرک، شرکت در آزمون TEF یا Test d’évaluation de français است. این آزمون توسط اتاق بازرگانی و صنایع پاریس The Paris Chamber of Commerce and Industry نظارت […]

, , , , ,

No Comments