Posts Tagged google analytics

خوانندگان مهاجران کانادا در ایران

براساس اطلاعات موجود برروی Google Analytics آن دسته از خوانندگان عزیز وب سایت و وبلاگ “مهاجران کانادا” که ساکن ایران هستند در شهرهای زیر زندگی می کنند (از بیشترین تعداد خواننده به کمترین). اگر شهر یا محل سکونت شما ذکر نشده است بفرمایید تا اضافه کنیم. اگر مورد تکراری مشاهده می کنید به این دلیل […]

, , , ,

No Comments