Posts Tagged GST

قانون مالیات هماهنگ فروش در انتاریو

بعد از ماه ها بحث و جدل بالاخره قانون مالیات هماهنگ فروش Harmonized Sales Tax در یک روز (نهم دسامبر ۲۰۰۹) به تصویب هر دو مجلس انتاریو و فدرال رسید. در مجلس فدرال House of Commons تعداد ۲۵۳ نفر از نمایندگان حاضر به این قانون رای موافق دادند و تنها ۳۷ نفر با آن مخالفت […]

, , , , , , ,

No Comments

مالیات فروش GST PST HST

دولت های کانادا به انواع روش ها از شما مالیات می گیرند. می گویم دولت ها بخاطر اینکه دولت در کانادا در سه سطح سراسری (فدرال)، استانی و شهرستانی فعالیت دارد (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید). مهم ترین مالیات هایی که پرداخت می کنید شامل موارد زیر است: مالیات بر درآمد Income Tax مالیات […]

, , , , , , , , , , , , ,

No Comments