Posts Tagged Halloween

درباره جشن هالووین Halloween

قصد داشتم متن مفصلی درباره جشن هالووین که دیروز در کانادا برگزار شد بنویسم، ولی متوجه شدم که وب سایت ویکیپدیا هم به فارسی و هم به انگلیسی و زبان های دیگر در این خصوص به تفصیل نوشته است. به این نتیجه رسیدم که نوشته من تکرار مکررات خواهد بود. لذا تصمیم گرفتم تنها با […]

, , , , , ,

No Comments