Posts Tagged TEF

رابطه نمره آزمون فرانسه و امتیاز زبان برای مهاجرت به کانادا TEF

آزمون TEF یا Test d’évaluation de français از طرف اتاق بازرگانی و صنعت پاریس Paris Chamber of Commerce and Industry برگزار می شود. این آزمون تنها آزمونی است که CIC یا اداره مهاجرت کانادا نتیجه آن را برای ارزیابی سطح زبان فرانسه افراد به رسمیت می شناسد. اداره مهاجرت نتایج چهار بخش از این آزمون […]

, ,

No Comments